WHITE DENTAL GROUP є офіційним представником:
Straumann Neodent ClearCorrect 3shape Hu-Friedy TePe

...

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР(ОФЕРТА)Товариство з обмеженою відповідальністю «Вайт Дентал Груп», код ЄДРПОУ:
42856961, адреса місцезнаходження: 79008, Львівська обл., місто Львів, Площа Ринок, будинок 20, приміщення 3, в особі директора – Полікарчик О.Г., яка діє на підставі Статут  (надалі по тексту – Продавець), з однієї сторони, та будь-яка фізична/юридична особа, яка прийняла (акцептувала) умови цього публічного договору (надалі по тексту – Покупець) з іншої сторони, разом іменуються - Сторони, уклали цей публічний договір (надалі по тексту – Договір), який адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця.

Згідно з ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним договором, який адресований необмеженому колу осіб та умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Покупців, а прийняття умов цього Договору вважається акцептуванням цієї оферти Покупцем.

Договір є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцем договір купівлі-продажу Товарів

Реєстрація Покупця на сайті Інтернет - магазину означає повне і беззастережне прийняття договору.1.      ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.      «Продавець» – Товариство з обмеженою відповідальністю «Вайт Дентал Груп», код ЄДРПОУ: 42856961, адреса місцезнаходження: 79008, Львівська обл., місто Львів, Площа Ринок, будинок 20, приміщення 3.

2.      «Покупець» – фізична\юридична особа,  що відвідала сайт Інтернет - магазину та виявила намір придбати Товар.

3.      «Договір» - це Договір на замовлення, купівлю-продаж та доставку товарів, зразок якого розміщений на сайті Інтернету - магазину. 

4.      «Акцепт» – надання Покупцем повної та безумовної згоди на  пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на сайті Інтернет - магазину, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення.

5.       «Замовлення» – належно оформлена заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

6.      «Товар» – Медичні вироби, засоби гігієни та інші товари які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін, зазначених на сайті Інтернет - магазину.

7.      Сайт Інтернет - магазину - web-сайт, який належить Продавцю та має адресу в мережі Інтернет https://whitegroup.com.ua/shop/, за допомогою якого Покупець має можливість здійснити покупку бажаного товару.2.                  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.      Цей Договір регулює порядок доступу Покупця до інформації, що розміщується на сайті Інтернет - магазину, порядок використання сайту Інтернет-магазину, а також можливість передачі таких Товарів Користувачеві.

2.      В порядку та на умовах визначених цим Договором продавець зобов’язується передати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, що передбачені цим Договором, отримати Товар та сплатити Покупцю його вартість.

   

3.                  ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

1.      Покупець може переглядати вміст сайту Інтернет - магазину, оформляти замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

2.      Покупець може здійснити оформлення замовлення самостійно на сайті Інтернет - магазині.

3.      Покупець оформляє Замовлення на сайті Інтернет - магазину шляхом додавання обраних Товарів у віртуальну корзину «Мої замовлення» і перейшовши до форми «Оформити замовлення».

4.      Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання Продавцем, коли після  належного оформлення замовлення оператор кол-центру Продавця у телефонному режимі зв’яжеться із Покупцем та підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення;

5.      У випадку, якщо оператор кол-центру Продавця не підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу, таке замовлення слід вважати неоформленим та таке замовлення не підлягає виконанню Продавцем.

6.      Інтернет - магазин має право відмовити Покупцеві у користуванні послугами Інтернет - магазину, якщо у останнього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінного поводження.

7.      Покупець несе повну відповідальність за правильність та достовірність даних, вказаних ним при оформленні замовлення.

8.      Продавець зобов’язується надати Покупцю усю інформацію, що пов’язана з Товарами, оформленням та виконанням замовлення, та є необхідною для здійснення вибору Товару та оформлення замовлення.4.                  ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ

1.      Доставка товарів, придбаних в Інтернет - магазині, здійснюється кур’єром у зоні доставки Інтернет - магазину, або шляхом самостійного вивозу із місця видачі замовлення. При неможливості зв’язатися з Покупцем за вказаним ним при замовленні номером телефону, замовлення вважається анульованим.

2.      Режим роботи Продавця та час доставки вказуються на сайті Інтернет - магазину.

3.      Затримки у доставці Товарів можливі за умови настання непередбачених обставин, що склалися не з вини Продавця.

4.      Доставка Замовлення Покупцеві здійснюється Продавцем на адресу, вказану у замовленні.

5.      Право власності на Товар, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі йому Товару.

6.      Моментом отримання Товару Покупцем підтверджує підписання (товарно-транспортна накладна, акт прийому-передачі, декларація на пересилку і т.д.) або фактичне отримання Покупцем Товару і вчинення ним дій, що свідчать про прийняття Товару. При отриманні Товару Покупець зобов'язується перевірити Товар на наявність пошкоджень, а також наявність комплекту необхідних документів (товарний чек, гарантійний талон, акт прийому-передачі) і в разі проблем на місці пред'явити претензії службі доставки. Продавець не несе відповідальність за дії компанії перевізника.5.                  ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1.      Ціна Товару вказується у гривнях.

2.      Оплата Товарів здійснюється в національній валюті України – гривні.

3.      Загальна вартість замовлення складається із вартості усіх Товарів, зазначених у замовленні та підтвердженому оператором кол - центру Продавця замовленні Покупця.

4.      Оплата здійснюється готівкою за фактом отримання Товару від кур’єра, або безготівковим розрахунком, шляхом внесення оплати за допомогою банківських карток на сторінці замовлення Інтернет - магазина.

5.      У випадку, якщо Покупцем було обрано безготівкову форму оплати вартості замовлення, Товар передається Покупцю лише за умови оплати повної вартості Товару. У такому випадку оплата вартості Товару вважається здійсненою в момент зарахування відповідних грошових коштів на рахунок Продавця.

6.      Інформація, яка відображається на сайті Інтернет - магазину про Товар і є динамічною. Тобто, інформація може бути оновлена, змінена і доповнена Продавцем в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Покупця. Будь-яка інформація про Товар Продавця, умови акції, ціни Товару, і будь-які інші правила надання послуг Продавцем відображаються на сайті Інтернет – магазину https://whitegroup.com.ua/shop/. Адміністрація сайту Інтернет - магазину має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору. 

7.      Вартість та асортимент Товарів на сайті Інтернет - магазину може бути змінений Продавцем на власний розсуд в будь-який час без повідомлення про це Покупця. При цьому, вартість Товарів, що вказана на сайті Інтернет - магазину на час оформлення конкретного замовлення є актуальною для оформлення цього замовлення.

8.      Продавець має право зупинити виконання замовлення та/або скасувати його в односторонньому порядку у випадку:

·         невиконання або неналежного виконання Покупцем обов’язку з оплати відповідного замовлення;

·         наявності заборгованості Покупця перед Продавцем.6.                  ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

1.      Порядок повернення Товару за цим Договором регулюється норми Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів».

2.      У разі відмови від Товару неналежної якості, вартість якого була сплачена Покупцем шляхом безготівкового розрахунку, Продавець вправі протягом 10-ти календарних днів узгодити з Покупцем заміну Товару, чи повернення коштів. 

3.      Продавець повертає Покупцю вартість повернутого Товару неналежної якості, вартість якого була сплачена, не пізніше ніж через 12 (дванадцять) банківських днів з дня отримання Продавцем письмової заяви Покупця з усіма супутніми документами повернутого Товару, за умови заповнення повних і коректних даних.7.                  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

1.      Продавець зобов’язується:

·         забезпечити надання послуг, відповідно до Предмету Договору; 

·         повідомляти за вимогою Покупця відомості про хід виконання цього Договору;

·         не допускати розголошення конфіденційної особистої інформації та персональних даних Покупця, які стали відомі Продавцю при виконанні обов’язків за цим Договором, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

2.      Продавець має право:

·         здійснювати обробку персональних даних Покупця, під час укладання та виконання цього Договору, в порядку визначеному Законом України «Про захист персональних даних» на підставі згоди наданої Покупцем.

·         вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку;

·         відмовити у продажі та/або передачі замовленого Товару у зв’язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов’язань відповідно до даного Договору

·         відмовити у продажі та /або передачі замовленого Товару у зв'язку із відсутністю відповідного Товару на складі Продавця;

·         здійснювати залучення третіх осіб для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем;

·         змінювати умови та/або термін доставки Товарів Покупцю за умови повідомлення Покупця про такі зміни за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону;

3.      Покупець зобов’язується:

·         дотримуватись умов даного Договору;

·         прийняти Товар належної якості, який відповідає замовленню Покупця;

·         внести плату за Товар в розмірах визначених Тарифами Продавця;

4.      Покупець має право: 

·         отримувати інформацію про послуги, тарифи.

·         отримати Товар у відповідності до умов даного Договору.8.                  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1.      Користуючись даним сайтом Інтернет - магазину, Ви гарантуєте не робити будь-яких дій, що порушують законодавство України, норми міжнародного права і дій, які можуть порушити нормальне функціонування сайту Інтернет - магазину.

2.      За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України.

3.      Продавець не несе відповідальності перед Покупцем за виникнення затримок у наданні Послуги, якщо такі затримки знаходяться поза межами контролю з боку Продавця. 

4.      Покупець несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо некоректне, неточне і/або неправильне зазначення даних в замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачу Товару невірному Покупцю, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Покупця.9.                  КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1.      Укладаючи даний Договір Покупець дає свою згоду Продавцю на обробку своїх персональних даних (збір, обробку, накопичення, зберігання та використання персональних даних). Персональні дані Покупця обробляється згідно з Закону України «Про захист персональних даних». 

2.      Обробка персональних даних проводиться на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, ЗУ "Про захист персональних даних", ЗУ "Про інформацію", інших нормативно-правових документів.10.              СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

1.      Даний Договір набирає чинність з моменту оформлення замовлення Покупцем  та діє до повного виконання Сторонами всіх своїх зобов’язань за цим Договором.11.              ФОРСМАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

1.      Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили. 

2.      Під обставинами непереборної сили розуміються пожежа, стихійні лиха, військові операції будь-якого характеру, епідемія, акти законодавчої та виконавчої влади, що перешкоджають виконанню зобов'язань, зміни імміграційної політики, терористичні акти, інші обставини поза розумним контролем Сторін. 

3.      У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Термін виконання зобов'язань Сторонами по даному договору відкладається співрозмірно часу, протягом якого будуть діяти такі обставини. 


    ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

      

Цей Договір, в якому одна сторона Товариство з обмеженою відповідальністю “Імпульс навчання”, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку та який є платником єдиного податку (надалі

Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері організації курсів та заходів. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця https://www.whitegroup.com.ua/events/;

оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://www.whitegroup.com.ua/events/;

письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://www.whitegroup.com.ua/events/.

1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://www.whitegroup.com.ua/events/.

«Акцепт» - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

«Послуги» – Послуга або декілька Послуг у сфері організації курсів та заходів, які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця https://www.whitegroup.com.ua/events/.

«Замовник» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://www.whitegroup.com.ua/events/ та акцептувала даний Договір.

«Виконавець» - суб’єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що надає послуги у сфері організації курсів та заходів та реквізити якого зазначено у розділі 12 даного Договору.

«Замовлення» - належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги у сфері організації курсів та заходів, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

3.3. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері організації курсів та заходів у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язаний:

виконувати умови даного Договору;

надати Замовнику Послуги належної якості;

об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті  https://www.whitegroup.com.ua/events/ .

4.2. Виконавець має право:

в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;

інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язаний:

своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;

ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця.

5.2. Замовник має право:

оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту  https://www.whitegroup.com.ua/events/ ;

вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;

інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту  https://www.whitegroup.com.ua/events/ шляхом додавання Послуг у віртуальний кошик за допомогою натискання відповідної кнопки “У кошик”, або за допомогою платіжної системи натисканням кнопки "Купити", або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Веб-сайту https://www.whitegroup.com.ua/events/ .

6.2. Строк обробки Виконавцем Замовлення - до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту  https://www.whitegroup.com.ua/events/ . Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг.

7.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні. Сторони погоджуються, що вартість Послуг, визначена на відповідній сторінці Веб-сайту  https://www.whitegroup.com.ua/events/ .

7.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом:

 

7.3.1. перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична або юридична особа) або

7.3.2. за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця (якщо Замовником є фізична особа).

7.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

7.5. Оплата за Послуги здійснюється Замовником протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту укладення Сторонами Договору та виставлення відповідного рахунку Виконавцем. Рахунок (інвойс), складений Виконавцем, є дійсним протягом трьох банківських днів.

7.6. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет та інші).

8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ.

8.1 Правила надання та отримання Послуг зазначені на відповідній сторінці Веб-сайту  https://www.whitegroup.com.ua/events/ та є додатками (невід’ємними частинами) даного Договору. 

8.2. Факт отримання Послуг Замовником - фізичною особою підтверджується оплатою таким Замовником Послуг Виконавця. Виконавець зобов’язаний надіслати Замовнику рахунок (інвойс) та квитанцію про оплату Послуг.

8.3. Факт отримання Послуг Замовником - юридичною особою підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт), що підписується Сторонами (або підписується Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором). Виконавець зобов’язаний надіслати Замовнику підписаний рахунок (інвойс) та підписаний Акт у 2-х примірниках поштою (попередньо, електронна копія рахунку та Акту може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв’язком). Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою 2-й примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту,  на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

9.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

 

10.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

11.3. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (група 3) за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

11.4. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника

використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

11.5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту  https://www.whitegroup.com.ua/events/ . У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту  https://www.whitegroup.com.ua/events/ , Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.

11.6. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

11.7. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.

11.8. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

11.9. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

11.10. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього

 

публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ “Вайт Дентал Груп”

Місцезнаходження: 79044, м.Львів, вул.Чупринки Т. генерала, будинок 67

Код за ЄДРПОУ 42856961

Банківські реквізити: UA533052990000026003011018445 у АТ КБ ПриватБанк, МФО 305299

Зареєструйтесь

Реєстрація нового облікового запису

* Обов'язкові поля
Вже є облікового запис?  Увійдіть Або Скинути пароль